Договір публічної оферти

1. Терміни та визначення
1.1. Сторінка інтенсивного Онлайн Курсу фахової підготовки – це сторінка сайту, що знаходиться за електронною адресою http://chornobyl.university/, на якому Учасник може ознайомитися з представленим Курсом, його описом, способом оплати Курсу і перейти до навчання.
1.2. Зареєстрований учасник – учасник, що надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові , адресу електронної пошти , номер телефону), яка може бути використана для покупки і проходження курсів неодноразово.
1.3. Продавець – ТОВ «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (адреса: 01103, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 18/7, ідентифікаційний код: 43551293, реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000001763442), який здійснює продаж Курсу через Сторінку інтенсивного Онлайн Курсу фахової підготовки.
1.4. Покупець/Учасник — будь-яка дієздатна фізична особа, яка виявила готовність скористатися послугами Продавця на умовах Договору публічної оферти.
1.5. Курс – об’єкт купівлі, представлений до продажу на Сторінці інтенсивного Онлайн Курсу фахової підготовки у формі, до якої можливий доступ через мережу Інтернет.
1.6. Замовлення – належним чином оформлена заявка зареєстрованого учасника на купівлю курсу, представленого на сторінці інтенсивного Онлайн Курсу фахової підготовки, відправлена через сайт.
2. Правила
2.1. Інформація, розміщена на сайті, може використовуватися тільки за умови дотримання всіх вимог, тому просимо уважно прочитати Договір публічної оферти (далі – Договір), що визначають порядок замовлення і проходження курсу. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для придбання електронного курсу через Сторінку курсу http://chornobyl.university/. У випадку, якщо Ви не згодні з цим Договором, будь ласка, відмовтеся від використання інформації.
2.2. Продавець адресує цю пропозицію укласти договір (далі по тексту — «Оферта») Покупцям.
2.3. Цей договір містить всі істотні умови надання Продавцем фахової підготовки дистанційним способом через мережу Інтернет і є офертою до укладення публічного договору відповідно до ч.2 ст.641 та ст.633 Цивільного кодексу України.
2.4.Замовляючи курс через Сторінку інтенсивного Онлайн Курсу фахової підготовки, Учасник погоджується з Договором публічної оферти.
2.5.Здійснюючи акцепт цієї Оферти в порядку, визначеному п. 2.3 Оферти, Покупець гарантує, що він ознайомлений з умовами Оферти та повністю і беззастережно їх приймає, а також, що у нього є законні права вступати в договірні відносини з Продавцем.
2.6. Продавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір, в зв’язку з чим Учасник зобов’язується регулярно відслідковувати зміни в Договорі, що розміщений на сайті Курсу http://chornobyl.university/.
3. Інтелектуальна власність
3.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, які опубліковані на сайті, є власністю Продавця і його контрагентів. Назви торгових марок, товарних знаків і логотипи, які розміщені на сайті, є власністю їхніх власників.
4. Момент укладання Замовлення
4.1. Сторони домовляються, що замовлення Курсу вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати. З цього моменту зареєстрований Учасник зобов’язується переглянути замовлений Курс і приступити до його проходження.
4.2. Сторони домовляються, що даний Договір регламентує відносини між Сторонами, що випливають з такого Замовлення.
4.3. Після оплати Учаснику доступні одразу всі матеріали обраного Курсу, і вони зберігаються в нього в постійному доступі, також будуть оновлюватись, у разі доопрацювання розробниками Курсу.
5. Права Учасника
5.1. Вимагати від Продавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного надання Онлайн Курсу.
5.2. Після успішного проходження Онлайн Курсу та здачі практичного та теоретичного екзамену, Учасник має право на отримання Державного сертифікату про закінчення.
6. Зобов’язання Учасника
6.1. Оплатити Онлайн Курс Продавця в порядку, передбаченому цим Договором; 6.2. надати Продавцю достовірну інформацію відповідно до реєстраційної форми на Сайті.
6.3. Негайно інформувати Продавця про зміну своїх контактних даних, зазначених при реєстрації;
6.4. Не використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок користувачів Сайту, не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми; не використовувати без спеціального на те дозволу Продавця автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами;
7. Права Продавця
7.1. Якщо Учасник намагається зашкодити стабільності та безпеці роботи Онлайн Курсу або порушує свої зобов’язання, Продавець має право негайно і без попередження обмежити або зупинити можливість Учасника користуватися Онлайн Курсом або, в особливих випадках, анулювати реєстрацію Учасника.
7.2. Продавець залишає за собою право в будь-який час, не повідомивши Учаснику, перервати надання послуг, змінювати сторінку Курсу повністю або її окремі частини.
7.3. Продавець має право:
7.3.1. тимчасово або повністю перервати діяльність сторінки Онлайн Курсу, заздалегідь про це не повідомивши Учаснику.
7.3.2. в будь-який час на свій розсуд змінювати теми окремих занять та консультацій Онлайн Курсу, змінювати зміст консультацій, кількість, найменування і вид матеріалів, що входять до складу Курсу, дати і час проведення відповідних консультацій, їх тривалість. При цьому Продавець гарантує, що подібні зміни не призведуть до погіршення якості Онлайн Курсу. Інформація про такі зміни публікується на Сайті до початку проведення відповідної консультації, щодо якої відбулися такі зміни, і/або надсилається Покупцю по електронній пошті;
7.3.3. залучати співвиконавців за своїм вибором;
7.3.4. самостійно визначати склад фахівців, що надають Онлайн Курс, і на свій розсуд розподіляти між ними роботу.
8. Зобов’язання Продавця
8.1. Продавець зобов’язується довести до відома Учасника необхідну і достовірну інформацію про Онлайн Курс.
8.2. Продавець зобов’язується відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» дотримуватися права Учасника на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної у формі реєстрації та оформлення Замовлення.
8.3. Продавець зобов’язується надати доступ Учаснику до замовленого Онлайн Курсу з моменту його початку.
8.4. Продавець зобов’язується організувати і забезпечити належне надання Онлайн Курсу.
8.5. Продавець зобов’язується своєчасно інформувати Продавця про графік проведення занять та консультацій і зміни в розкладі на сторінці Онлайн Курсу на Сайті і/або з використанням електронної пошти, телефону, факсу.
8.6. Продавець зобов’язується після успішно проходження Учасником Онлайн Курсу видати останньому Сертифікат державного зразка.
8.7. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань у разі виникнення форс-мажорних обставин.
9. Характеристика Онлайн Курсу
9.1. Характеристики Онлайн Курсу http://chornobyl.university/ вказується в описі, розміщеному на сайті.
10. Оплата і доставка
10.1. Для отримання можливості придбати Онлайн Курс Покупець повинен зареєструватися на Сайті Продавця шляхом внесення достовірних і актуальних відомостей в реєстраційну форму, розташовану на сайті.
10.2. Покупець розуміє, що Продавець не несе відповідальності за достовірність даних Покупця, зазначених при реєстрації. Всі негативні наслідки, пов’язані із зазначенням недостовірних даних при реєстрації, а також з не повідомленням Продавця про зміну зазначених даних, в тому числі ризик неповідомлення про зміни у порядку надання послуг та про інших юридично важливих обставин, несе Покупець.
10.3. Після реєстрації або подальшої авторизації на Сайті Покупець отримує можливість оплати Курсу способами, зазначеними на Сайті.
10.4. Вартість проходження Онлайн Курсу:
10.4.1. для громадян України становить 3 700 (три тисячі сімсот) грн. 00 коп.
10.4.2. для іноземних громадян становить 6 000 (шість тисяч) грн. 00 коп.
10.5. Оплата Онлайн Курсу здійснюється в гривнях.
10.6. Учасник не може повернути замовленний Курс і отримати кошти назад.
10.7. Договір вважається укладеним, а акцепт здійсненим з моменту надходження грошових коштів на рахунок Продавця.
10.8. Послуги Продавця вважаються наданими належним чином і прийнятими Покупцем, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли вони повністю надані, Покупець не заявив мотивованого заперечення на якість і обсяг таких послуг за допомогою Особистого кабінету або шляхом направлення відповідної претензії на адресу електронної пошти Продавця, вказаної на Сайті.
11. Відповідальність
11.1. Учасник повністю відповідає за достовірність даних, зазначених у формі реєстрації. Якщо Учасник у формі реєстрації не надає точні дані, Продавець не несе відповідальність за наслідки, що виникають.
11.2. Учасник несе відповідальність за свої дії, користуючись Онлайн Курсом.
11.3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності у випадках, якщо шкода виникла через те, що Учасник, не врахувавши рекомендацій Продавця і своїх зобов’язань, не ознайомився з даним Договором, незважаючи на те, що така можливість йому була надана.
11.4. У разі якщо не вдається вирішити суперечку або розбіжності шляхом переговорів, всі розбіжності розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Наші контакти: